Κατηγορίες: Θέρμανση

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ

Για κάθε σύγχρονη εγκατάσταση Θέρμανσης με Λέβητα, η απαγωγή των καυσαερίων γίνεται με κατάλληλου

Read More

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Η Θέρμανση Δαπέδου, έχει αρχή λειτουργίας τη μετάδοση Θερμότητας στο χώρο, διαμέσου θερμαινόμενου

Read More

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα θερμαντικά σώματα διακρίνονται στους παρακάτω τύπους σε ΑΚΑΝ, σε ΠΑΝΕΛ compact & ventil, σε ΠΑΝΕΛ PLAN (

Read More

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Καυστήρες πιεστικού τύπου για Πετρέλαιο ή Φυσικό Αέριο που καλύπτουν όλα τα μεγέθη ισχύος των Λεβ

Read More

Λέβητες

Χυτοσιδηροί Λέβητες TASSO, υψηλής απόδοσης κατάλληλοι για Πετρέλαιο ή Φυσικό Αέριο.

Read More